ZDRAVOTNÍ OMEZENÍ

KATALOG-PDF-omezení na plavbách

Plavba na moři není pobyt na hotelu. Všechny služby na sebe časově  navazují a v případě špatného vyhodnocení situace, zpoždění a podobně může mít pro klienta nepříjemné následky. Taktéž je nutné, jelikož se jedná o plavbu na moři, dodržovat určité zásady a nařízení,  pro bezpečný průběh plavby.

STARŠÍ OSOBY A JEJICH ZDRAVOTNÍ STAV:

stává se, že si někteří starší cestující nedovedou reálně vyhodnotit svůj zdravotní stav. Plavba na moři má svá specifika a zdravotní způsobilost je zárukou pro Vaši bezpečnou plavbu. Z těchto důvodů u všech osob starších 75 let (letecky 70 let) vyžadujeme potvrzení zdravotní způsobilosti na plavbě. Potvrzení na tiskopisu předkládáte svému obvodnímu lékaři a zašlete na cestovní kancelář při podpisu smlouvy. Bez dodání potvrzení o zdravotní způsobilosti má právo cestovní kancelář zájezd-plavbu zrušit.

POTVRZENÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI KLIENTA účasti na výletních plavbách starších 75 let ( letecky 70 let)

TĚHOTNÉ ŽENY:

Těhotné ženy musí mít vždy potvrzení od lékaře před vstupem na palubu lodi. Loď není adekvátně zařízená pro narození dítěte, nebo pro řešení komplikací během těhotenství. Proto na loď není možné přijmout ženy od 24. týdne těhotenství. Vždy před nástupem na loď by měla žena konzultovat svůj stav se svým lékařem.

DĚTI NA PLAVBU S DOPRAVOU:

Při plavbě s dopravou autobusem CK RIVIERA TOUR mohou se plavby účastnit děti starší 3 let, při čemž cestující je povinen do autobusu zajistit si pro dítě sedačku homologovanou pro přepravu dětí. Děti do  tří let věku nebudou k přepravě busem přijati.

Při letecké přepravě do zámoří (USA,SAE,BRAZILIE,KUBA) se leteckého zájezdu mohou účastnit děti starší 5 let.

VOZÍČKÁŘI-NEVIDOMÍ-SLUCHOVĚ POSTIŽENÍ-TĚHOTNÉ ŽENY-KLINETI S NUTNOSTÍ DIALÝZY A KLIENTI SE SPECIÁLNÍ DIETOU NA PLAVBÁCH

Společnost MSC a její zaměstnanci byli vždy pozorní k potřebám hostů a neustále se snaží nabídnout co nejlepší služby, které splňují mezinárodní standardy přístupnosti.Hosté s různým handicapem mohou své zvláštní požadavky přednést společnosti vyplněním příslušného formuláře (Special Needs form). Tento formulář Vám poskytneme na vyžádání. Je důležité, aby tyto požadavky byly vzneseny již při rezervaci, tak aby mohly být s předstihem zaregistrovány a připraveny.Není možno vyřídit dodatečně.

Kajuty pro handicapované, vybavené především pro hosty se zdravotním postižením nebo omezenou schopností pohybu a orientace, jsou k dispozici na každé lodi. Hosté, kteří vyžadují tento druh kajuty, je důležité, aby ji uvedli již při samotné rezervaci. Těchto kajut je na lodi omezený počet. Kajuty pro handicapované jsou větší a prostornější, poskytují více prostoru pro pohyb než běžné kajuty a mají také extra vybavení a zařízení uzpůsobené pro tyto hosty.

Klienti se sníženou pohyblivostí

Všechny paluby, veřejné prostory a tendry (záchranné čluny) jsou navrženy tak, aby byly co nejdostupnější pro hosty se sníženou pohyblivostí. Z bezpečnostních důvodů může být klient s handicapem požádán o doprovod pečovatele (záleží na konkrétní trase). Invalidní vozíky jsou také k dispozici na všech lodích, pro použití hostů při nalodění a vylodění nebo v případu nouze. Hosté, kteří vyžadují nepřetržité užívání invalidního vozíku je nutno, aby si jej i potřebné vybavení přivezli s sebou.

Nevidomí klienti

Pro nevidomé klienty  jsou 5* lodě jako je Preziosa, Divina, Splendida a Fantasia vybaveny Braillovým písmem ve veřejných prostorách, výtazích a u vchodu do kajut pro jejich lepší orientaci. Hosté s tímto handicapem mohou být požádáni také o doprovod pečovatele nebo vodícího psa, kvůli jejich bezpečnosti. Nevidomí klienti se nemohou účastnit plavby s dopravou a delegátem.

Klienti sluchově postižení

Klienti se sluchovým postižením musí cestovat vždy s doprovodem nebo pečovateli. Cestující s částečným sluchovým postižením mohou cestovat i sami, ale jen v případě, že požádají o instalaci soupravy TDD ve své kajutě. Tato souprava je k dispozici v omezeném množství na všech lodích – obsahuje světlo a vibrační zařízení, textový telefon a analogový budík. Pro tyto klienty jsou bezdrátové zesilovače a kontrolky k dispozici v divadle, na veřejných prostranstvích a ve výtazích. Sluchově postižení klienti se nemohou účastnit plavby s dopravou a delegátem.

Klienti s asistencí vodícího psa

Klienti, kteří vyžadují asistenci vodícího psa, mohou zažádat o kajutu na každé z lodí MSC. Vodící pes musí být vyškolený a mít certifikaci a také potřebné dokumenty pro vstup do cizí země v průběhu plavby. Osoby s asistencí vodícího psa se nemohou účastnit plavby s dopravou a delegátem.


Klienti s dialýzou

Hosté s dialýzou mohou cestovat jako běžní klienti, přináší si s sebou na palubu všechny léky a vybavení, které běžně ke svému stavu potřebují. Příslušná lékařská ošetření jsou dostupná prostřednictvím zdravotnických zařízení. Tuto službu je vždy nutno zvlášť vyžádat.

Klienti se speciální dietou

Klienti s potravinovou intolerancí nebo alergií jsou žádáni, aby tuto skutečnost uvedli již při rezervaci plavby prostřednictvím formuláře „Special Needs Form“ a poté, aby po nalodění potvrdili své potřeby na recepci nebo s manažerem restaurace. Pokud tento požadavek vznesete již dopředu, palubní personál Vám ochotně pomůže při výběru pokrmů tak, aby neobsahovali látky, které by Vám mohli způsobit alergickou reakci. Klienti z bezlepkovou dietou jistě ocení, že lodě MSC Preziosa, Splendida, Fantasia, Magnifica, Musica, Orchestra, Poesia a Divina jsou certifikovány italskou asociací (AIC) pro přípravu a servírování bezlepkových jídel.

 

Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat, vše vám vysvětlíme a pomůžeme