Svatý Cyriak († kolem r. 309) je svatý, mučedník a jeden z čtrnácti sv. pomocníků. Církevní svátek má 8. srpna. Pocházel z rodiny vyššího římského důstojníka. Později, jej papež Marcelin (296-304) v roce 300 posvětil na jáhna. Jeho hrob je historicky doložen.Křesťané byli nasazováni na nucené práce v Diokleciánových lázních. Dozorci nakládali s křesťany velice tvrdě. Cyriak a jeho druhové posílali křesťanům potravinovou i peněžitou pomoc, pomáhali zmírnit následky těžkých prací. Cyriak byl za svou činnost uvězněn. Ve vězení uzdravil několik slepců. Pověst o zázračném uzdravení slepců se dostala až k císaři Diokleciánovi. Měl totiž nemocnou dceru, posedlou zlým duchem. Cyrián císařovu dceru uzdravil a ona se dala pokřtít. Po abdikaci Diokleciána nastoupil na trůn císař Maximian. Ten nechal Cyriaka předvést před soud a poručil mu, aby obětoval bohům. Podle jiné legendy k zatčení došlo na rozkaz soudce Karpasia. Cyriak odmítl uznat římské bohy, proto na jeho hlavu nechali vylít vařící smolu. Jáhnovi se však nic nestalo. Byl ještě více mučen a později sťat. Bývá zobrazován jako mladý jáhen s knihou exorcismu a se spoutaným démonem. V některých ikonografiích nalezneme u světcových nohou malou holčičku, zřejmě dceru císaře Diokleciána. Svatý Cyriak je patronem nuceně nasazených osob, pomocník při posedlosti a pokušení. Je patronem řádu Křížovníků s červeným srdcem - Cyriaků. Řád byl založen ve 12. století a jeho hlavní náplní byla péče o nemocné.

Svatá chýše, italsky Santa Casa, je označení pro údajný dům Panny Marie, který byl podle legendy na konci 13. století přenesen z Nazaretu do Itálie, kde nyní stojí v bazilice v obci Loreto. Loretánská legenda praví, že dům byl nejprve (prý roku 1291) přenesen anděly do Tersata (dnešní Rijeky) v Dalmícii. Následně byl přenesen na druhou stranu Jaderskéh moře do lesíka nedaleko italské Ancony, poté popoletěl o kousek dále a nakonec přistál na cestě vedoucím do městečka Recanati. Třeba říci, že tato legenda je doložena až z podstatně pozdější doby, poprvé ji sepsal administrátor Svaté chýše Pier Giorgio Terramano v roce 1472. Realističtější verze hovoří o tom, že „svaté kameny z domu Panny Marie“ nechal ze Svaté země do Itálie v roce 1294 převézt epeirský despota Nikeforos Angelo jako dar u příležitosti svatby své dcery Thamar s Filipem I. Tarentským. Teprve v pozdější době se, snad pod vlivem různých legend o zázračně přenesených soškách a obrazech, jakož i spojením jména rodu Angeloi se slovem anděl, objevilo podání o nadpřirozené translaci. Jádro Svaté chýše, nacházející se dnes v Loretu, představuje obdélná stavbička o rozměrech zhruba 9 na 4 metry se třemi „původními“ stěnami z pískovcového zdiva o tloušťce asi 50 cm, sahajícími do výše kolem 3 metrů, směrem vzhůru navazuje pozdější zdivo cihelné. Vnitřek zčásti pokrývají nástěnné malby z konce 14. století. Prostor doplňuje novodobější valená klenba, pozdějším přídavkem je i čtvrtá stěna v místech, kde původní stavba v Nazaretu navazovala na grottu (jeskyni) ve skále. Srovnání Svaté chýše a grotty v Nazaretu ukazuje, že obě části si navzájem odpovídají. Připevnění ke skále v Nazaretu se shoduje s roztečí stěn v Loretu. To, že v Nazaretu existují základy, které stavba v Itálii postrádá, však není nutné vysvětlovat pouze zázračným posazením přeneseného domku na cestu, neboť základy nejsou použity ani u řady jiných staveb v této oblasti. Ve druhé polovině 15. století byl přímo kolem Svaté chýše vybudován velký chrám a sama uctívaná stavba, jejíž kamenná podoba se zdála tehdejšímu cítění příliš prostá, byla obestavěna bohatě zdobeným mramorovým obalem v podobě kvádru podle projektu Donata Bramanteho z roku 1509. V rámci této přestavby došlo také k zazdění původního a proražení nových vstupních otvorů. Cílem křesťanských poutníků však není jen samotné stavení, ale také zpodobnění Černé Matky Boží, nejprve ve formě ikony, od 16. století pak sošky. Ta nynější je dílem Enrica Quattriniho a Leopolda Celaniho z roku 1922, kdy nahradila dosavadní sošku, zničenou při požáru o rok dříve.

 Lorety Od 16. století se jezuity propagované budování napodobenin Svaté chýše (a to včetně Bramanteho obalu), označovaných jako lorety, šířilo v katolických zemích Evropy. Také na českém území bylo v 17. a počátkem 18. století postupně zbudováno na pět desítek loret. Mnohdy u jejich vzniku stáli aristokraté, kteří Loreto navštívili během své cesty do Itálie. Vůbec nejstarší takovou loretu dal postavit při svém zámku v Horšovském Týně Kryštof mladší z Lobkovic roku 1584. Dnes již neexistuje, byla zbořena roku 1787. Nejstarší dochovaná česká loreta stojí v Hájku nedaleko Unhoště, další lorety se nacházejí např. v Brně, Kosmonosech, Praze-Hradčanech, Rumburku, Římově, Slaném či Starém Hrozňatově. Nejstarší a nejvýznamnější loretu na Moravě nechal postavit na svém panství v Mikulově kardinál František z Ditrichštejna (založena roku 1623, v roce 1784 zničena požárem, nedochovala se).

Plavby proplouvájící tímto přístavem

S dopravou a delegátem

24 236 MYKONOS A SANTORINI Z BENÁTEK

Odjezd: 11. 10. 2024

Příjezd: 20. 10. 2024

Dnů: 10

Destinace: Středomoří

Loď: MSC Lirica

Přístav nalodění - vylodění: Benátky

Akční cena: 26 990 Kč€1 124

s dopravou do přístavu a delegátem

Cena pro (do 11 let): 10 990 Kč€457

Cena pro (od 12 do 17 let): 11 990 Kč€499

Katalogová cena: 39 990 Kč / €1 665

Více o této plavbě
S dopravou a delegátem

820 PLAVBA Z BENÁTEK NA MYKONOS

Odjezd: 04. 07. 2025

Příjezd: 13. 07. 2025

Dnů: 10

Destinace: Středomoří

Loď: MSC Lirica

Přístav nalodění - vylodění: Benátky

Akční cena: 32 990 Kč€1 374

s dopravou do přístavu a delegátem

Cena pro (do 11 let): 16 990 Kč€707

Cena pro (od 12 do 17 let): 16 990 Kč€707

Katalogová cena: 45 990 Kč / €1 915

Více o této plavbě
S dopravou a delegátem

813 PLAVBA Z BENÁTEK NA SANTORINI

Odjezd: 30. 05. 2025

Příjezd: 08. 06. 2025

Dnů: 10

Destinace: Středomoří

Loď: MSC Lirica

Přístav nalodění - vylodění: Benátky

Akční cena: 27 990 Kč€1 166

s dopravou do přístavu a delegátem

Cena pro (do 11 let): 15 990 Kč€666

Cena pro (od 12 do 17 let): 16 990 Kč€707

Katalogová cena: 39 990 Kč / €1 665

Více o této plavbě
S dopravou a delegátem

24 223 SANTORINI A MYKONOS NA MSC LIRICA

Odjezd: 26. 07. 2024

Příjezd: 04. 08. 2024

Dnů: 10

Destinace: Středomoří

Loď: MSC Lirica

Přístav nalodění - vylodění: Benátky

Akční cena: 35 990 Kč€1 499

s dopravou do přístavu a delegátem

Cena pro (do 11 let): 14 990 Kč€624

Cena pro (od 12 do 17 let): 15 990 Kč€666

Katalogová cena: 39 990 Kč / €1 665

Více o této plavbě

Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat, vše vám vysvětlíme a pomůžeme